Vad är mindfulness?Medveten Närvaro/Mindfulness

Mindfulness är en mänsklig egenskap och ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina fulla resurser. Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du blir mer uppmärksam och medveten och lär dig att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt.

Med mindfulnessträning kan du komma bort från oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända. Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.

För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn, PhD, vid University of Massachussetts - Medical Center, Worcester ett mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Programmet är inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används också inom idrotten, i ledarskap, personalutveckling och skolan.

Tio fördelar med Mindfulness

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbt upptäcker din kropps signaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Dina värderingar, övertygelser och mål är grunderna för att välja och söka mening i livet. Mindfulness hjälper dig att:

  • Minska din stress och oro
  • Sova bättre
  • Fokusera på det väsentliga
  • Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig
  • Bli mer kärleksfull och medkännande
  • Leva i balans och mer i nuet
  • Öka ditt tålamod
  • Öka din förmåga att möta svårigheter
  • Bättre kunna hantera smärta
  • Öka din livskvalitet


Forskningsbaserat

Mindfulness är en forskningsbaserad metod. Forskning visar att träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Ett flertal forskningsrapporter visar att mindfulnessträning ger minskad stress, ökad självinsikt, ökad koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och ökad uppmärksamhet.

Vill du pröva Mindfulness?

Livsväg har mindfulnessbaserade träningsprogram (MBSR), vi erbjuder träningsprogram som passar både dig som är nybörjare eller mer van. Det finns återkommande helgkurser och längre kurser. Livsväg kan även komma till Ert företag och föreläsa samt leda prova-på tillfällen i Mindfulness.

2012 © Livsvag.se. Validering CSS & HTML. Om cookies. Design av Goon