KarriärcoachingKarriärcoaching

Livs- och karriärplanering individuellt eller i grupp utifrån dina behov.

Livsväg erbjuder erfaren studie- och yrkesvägledare med vana att coacha individer att hitta sin inneboende potential, sätta mål och sätta upp handlingsplan.

Livsväg använder olika verktyg och steg för att föra dig framåt i processen;Steg 1: Självinventering - Vem är jag? Vad vill jag? Du får hjälp att kartlägga och inventera dina värderingar, intressen, kompetenser och arbetsområden.
Steg 2: Omvärldsbevakning - Vart vill jag? Du får öka din kunskap om arbetsmarknaden och omvärlden.
Steg 3: Handlingsplan - Hur ska jag komma dit? Du samlar dina resultat från de tidigare stegen och skriver en handlingsplan.2012 © Livsvag.se. Validering CSS & HTML. Om cookies. Design av Goon